dnes je 3.10.2022

Input:

Transferové oceňovanie a obce 2018

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:24

Kapitoly videa

Video sa venuje problematike transferového oceňovania prevažne pre oblasť verejnej správy. Objasňuje osobám pravidlá transferového oceňovania v Slovenskej republike v zmysle zákona o dani z príjmov. Objasňuje pojmy ako závislá osoba, kontrolovaná transakcia, primárna úprava základu dane, povinnosť dodržiavania princípu nezávislého vzťahu, povinnosť vedenia dokumentácie transferového oceňovania. V druhej časti video sprehľadňuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre jednotlivých daňovníkov z hľadiska ich veľkosti, činnosti a toho či majú transakcie so zahraničím alebo tuzemské transakcie a rovnako aj špecifické ustanovenia v usmernení pre oblasť verejnej správy.

Obsah:

 • Účel dokumentácie
 • Pojem transferového oceňovania
 • Princíp nezávislého vzťahu
 • Legislatívny rámec SR v oblasti transferového oceňovania
 • Krátke zhrnutie
 • Predloženie dokumentácie
 • Usmernenie
 • Rozsah a obsah dokumentácie
 • Kto vedie skrátenú dokumentáciu?
 • Kto vedie úplnú dokumentáciu?
 • Kto vedie základnú dokumentáciu?
 • Obsah dokumentácie
 • Skrátená dokumentácia
 • Základná dokumentácia
 • Úplná dokumentácia
 • Špecifické pravidlá
 • Príklad verejného záujmu

Lektor

Mgr. Andrej Choma

Mgr. Andrej Choma

Venuje sa problematike medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností a EÚ Spoločnom fóre pre transferové oceňovanie. Pracovne pôsobí pri dojednávaní medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, pri príprave zákonných a podzákonných noriem v oblasti transferového oceňovania v SR a rieši prípady dvojitého zdanenia daňovníkov.