dnes je 26.1.2021

Input:

Transferová dokumentácia a jej príprava za rok 2019 vo väzbe na mimoriadnu situáciu

20.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.30 Transferová dokumentácia a jej príprava za rok 2019 vo väzbe na mimoriadnu situáciu

Ing. Alena Zábojová

Zákon č. 120/2020 Z. z., mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.

Opatrenia podľa vyššie uvedených zákonov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie” a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa týchto zákonov. Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. sa daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu (t. j. § 49 ods. 2 a 3 ZDP zákona o dani z príjmov) uplynie počas obdobia pandémie, podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (okrem niektorých špecifických výnimiek). V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.

Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá. V prípade, že budeme predpokladať, že mimoriadna situácia bude ukončená v júli 2020, bude sa daňové priznanie podávať do 31. augusta 2020.

Daňovník si môže vyššie uvedenú hypotetickú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. augusta