dnes je 29.1.2023

Input:

Súčasnú situáciu sa niektorí podvodníci snažia zneužívať

19.3.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

Finančná správa sa v súčasnej situácii snaží obmedziť zasielanie akýchkoľvek poštových zásielok a kontaktovať svojich klientov najmä elektronicky a telefonicky. Túto skutočnosť z neznámych príčin využil podvodník, ktorý sa vydával za riaditeľku banskobystrického daňového úradu. Podnikateľovi zaslal vymyslený e-mail, v ktorom mu oznamoval začatie daňovej kontroly. E-mail však nebol odoslaný z e-mailových adries, ktoré využíva finančná správa. Už to je neklamný znak toho, že išlo o podvodný e-mail. Akýkoľvek