dnes je 23.5.2022

Input:

Stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Stála prevádzkareň zahraničnej osoby v SR

Ing. Alena Zábojová

Princípy transferového oceňovania platia aj pre stálu prevádzkareň zahraničnej osoby na území SR. Základ dane alebo daňová strata osoby so sídlom v zahraničí, ktorá vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne – nemôže byť nižší alebo daňová strata nemôže byť vyššia, ako by bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba vykonávala rovnaké alebo podobné činnosti nezávisle od zahraničného zriaďovateľa. Na prípadnú úpravu základu dane sa primerane použije postup podľa § 18 ZDP.

Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa príjem dosiahnutý činnosťou stálej prevádzkarne.

Do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych výdavkov bez ohľadu na miesto ich vzniku, ak zriaďovateľ stálej