dnes je 15.4.2021

Input:

Spoločnosti v skupine a príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1 Spoločnosti v skupine a príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Ing. Alena Zabojová

Zadanie:

Spoločnosť A – je umiestnená v Poľsku a má 50% podiel na spoločnosti C a 60% podiel na spoločnosti D. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu pre spoločnosti C a D so sídlom na území SR.

Spoločnosť B – je umiestnená v Rakúsku a má 50% podiel na spoločnosti C a 40% podiel na spoločnosti D. Zabezpečuje pre spoločnosti C a D klientov zo zahraničia a fakturuje C a D províziu.

Spoločnosť C – vyrába produkty pre tuzemsko a zahraničie a zároveň dodáva diely produktov pre spoločnosť D (táto ich kompletizuje a predáva ďalej). Táto spoločnosť zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS a má daňové úľavy.

Spoločnosť D – kompletizuje výrobu a predáva tieto výrobky v tuzemsku i v zahraničí. Účtovnú závierku nezostavuje podľa IFRS, je to účtovná jednotka s obratom nad 8,0 mil. Eur.

Otázka:

Aký druh dokumentácie pre účely transferového oceňovania zostavuje spoločnosť C a aký zostavuje spoločnosť D?

Riešenie:

Spoločnosť C – pre transakcie tuzemské významného charakteru zostavuje základnú dokumentáciu, pre tuzemské nevýznamné transakcie