dnes je 11.8.2022

Input:

Skrátená dokumentácia o transferovom oceňovaní a dokumentácia splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Skrátená dokumentácia o transferovom oceňovaní a dokumentácia splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

Ing. Alena Zábojová

Skrátená dokumentácia sa vedie o:

  1. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ZoÚ zákona o účtovníctve
  2. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP zákona o dani z príjmov
  3. Významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktorú sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí
  4. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je