dnes je 23.9.2023

Input:

Samostatne hospodária roľník a druh transferovej dokumentácie v roku 2019, 2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.74 Samostatne hospodária roľník a druh transferovej dokumentácie v roku 2019, 2020

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník (SHR) obchoduje s viacerými rodinnými príslušníkmi (otec, strýko, brat, sestra), ktorí tiež podnikajú. Predaj tovaru medzi SHR a sestrou je významnou transakciou. Ostatné transakcie (kúpa, predaj) medzi SHR a rodinnými príslušníkmi sú nevýznamného charakteru.

Otázka:


Má SHR povinnosť pripravovať transferovú dokumentáciu a ak tak akú?

Riešenie:

Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu by podľa Usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 mali viesť tie fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov. To v praxi znamená, že sa povinnosť dokumentácie vzťahuje na podnikajúce fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Ide teda o