dnes je 3.10.2022

Input:

Rezidencia právnických osôb

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.103 Rezidencia právnických osôb

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Riadiaci pracovníci slovenskej spoločnosti z dôvodu pandémie COVID – 19 zostali v domovskej krajine Českej republike a riadili spoločnosť na Slovensku z tzv. „home office“.

Je možné, že by táto skutočnosť mohla viesť k zmene daňovej rezidencie slovenskej spoločnosti, z dôvodu uplatnenia princípu „miesta skutočného vedenia“?

Odpoveď:

Pokiaľ ide o obavy spojené s potenciálnymi zmenami pri daňovej rezidencii právnických osôb, usmernenie OECD objasňuje, že dočasná zmena umiestnenia riadiacich pracovníkov alebo iných vedúcich pracovníkov podniku z dôvodu krízy Covid-19 by sa mala považovať za mimoriadnu situáciu, a preto by nemala viesť k zmene postavenia rezidencie podniku, najmä v prípadoch, keď sa uplatňuje princíp „miesta skutočného vedenia“, ktorý je obsiahnutý v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia.