dnes je 16.7.2024

Input:

Reakcia daňovej správy na nesplnenie kritických podmienok (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

25.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.153 Reakcia daňovej správy na nesplnenie kritických podmienok (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Pri posudzovaní dôsledkov nesplnenia kritických predpokladov by daňové správy a daňovníci mali zvážiť podmienky stanovené v Rozhodnutí, akékoľvek dohody príslušných správcov dane o tom, ako riešiť porušenia predpokladov, ako aj všetky uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy a procesné ustanovenia. Táto oblasť sa riadi usmerneniami v kapitole IV, oddiele F a prílohe II ku kapitole IV TPG OECD.


Otázka:

Ako by mal správca dane reagovať na nesplnenie kritických predpokladov v Rozhodnutí?

Odpoveď:

V niektorých situáciách môže Rozhodnutie, vnútroštátne právo alebo procesné ustanovenia predpisovať postupy, ktoré treba dodržiavať, alebo popisujú