dnes je 11.8.2022

Input:

Príloha č. 3 k zákonu č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.3 Príloha č. 3 k zákonu č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.

ZOZNAM ŠTÁTOV A ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ ZRÁŽAJÚ DAŇ PODĽA ČL. 11 SMERNICE RADY Č. 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV

Luxembursko

Rakúsko

Andorra

Lichtenštajnsko

Monako

San Marino

Švajčiarsko

Územia závislé na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sú:

Jersey

Územia závislé na Holandskom kráľovstve sú:

Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba.