dnes je 20.6.2021

Input:

Poskytovanie služieb v skupine alebo činnosť akcionára

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.26 Poskytovanie služieb v skupine alebo činnosť akcionára

Ing. Alena Zabojová

Zadanie:

Materská spoločnosť významnej bankovej skupiny pravidelne po skončení každého kalendárneho mesiaca zhromažďuje informácie o finančnom hospodárení svojich dcérskych spoločností (napr. tržby za predaj rôznych finančných produktov, situáciu v poskytovaní bankových úverov, vytváraní opravných položiek a pod.). Tieto informácie potrebuje pre účely spracovania priebežnej konsolidovanej správy za celú nadnárodnú skupinu.


Otázka:

Môže náklady na túto činnosť fakturovať jednotlivým dcérskym