dnes je 16.7.2024

Input:

Podporné informácie pre spracovanie transferovej dokumentácie malej účtovnej jednotky

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.1 Podporné informácie pre spracovanie transferovej dokumentácie malej účtovnej jednotky

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

1. Úvodné informácie

Daňový subjekt: BestÚčto, s. r. o., Zelníková 34, 851 07 Bratislava

Zdaňovacie obdobie: Rok 2023

2. Legislatívna úprava

Povinnosť upraviť základ dane závislej osoby o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, je stanovená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Pri určení tohto rozdielu sa použije postup podľa § 18 ZDP.

Pri zisťovaní rozdielu, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté