dnes je 3.10.2022

Input:

Organizačná zložka - právne, účtovné a daňové základy

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:04

Kapitoly videa

Seminár vysvetlí, čo treba rozumieť pod organizačnou zložkou z právneho hľadiska. Ako sa na organizačnú zložku pozerá Obchodný zákonník, Obchodný register SR a povie bližšie k právnej subjektivite organizačnej zložky.

Ďalej sa video venuje špecifikám pri účtovaní organizačných zložiek. Ktoré účty sa používajú a ktoré sa naopak používať nesmú.

Video tiež naučí, ako pristupovať k zdaneniu organizačnej zložky. Objasní význam stálej prevádzkarne a ukáže jednotlivé typy prevádzkarní. Pomôže so základom dane a upozorní na problematiku transferového oceňovania.

Z hľadiska DPH video naučí aké DPH registrácie môžu organizačné zložky mať a upozorní na praktické problémy, ktoré sa s jednotlivými registráciami vyskytujú.

Lektor

Ing. Marcela Bošková ACCA

Ing. Marcela Bošková ACCA

Lektorka ekonomických a daňových tém. Má viac ako 12-ročné praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Jej odborná prax zahŕňa vedenie účtovníctva, zostavovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo k transakciám aj na medzinárodnej úrovni, či daňové obhajoby klientov pred správcom dane. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants. Zároveň sa ako daňový odborník vyjadruje pre slovenské médiá.