dnes je 26.1.2021

Input:

Metóda zvýšených nákladov

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.115 Metóda zvýšených nákladov

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Spoločnosť X vyrába kolobežky. Priame aj nepriame náklady na výrobu jednej kolobežky sú 80 eur. Na základe vykonanej funkčnej analýzy bola spoločnosť X klasifikovaná ako zmluvný výrobca. Celú produkciu dodáva zahraničnej spoločnosti Y, ktorá je závislou osobou, za cenu 88 eur. Prirážka k vynaloženým nákladom je 10 %. Vzhľadom na neexistenciu internej porovnateľnej transakcie, pristúpila spoločnosť k zisťovaniu prirážky pri nezávislých spoločnostiach, pričom sa došlo k záveru, že takáto prirážka u nezávislých osôb (zmluvných výrobcov) dosahuje výšku 16%.


Aký postup uplatní spoločnosť X pri ocenení svojej produkcie nezávislou cenou?

Odpoveď:

Metóda zvýšených nákladov vychádza z nákladov, ktoré má dodávateľ majetku (alebo služieb) v závislej transakcii. Do nákladovej základne sa zahŕňajú priame aj nepriame náklady, a to tie, ktoré bezprostredne súvisia s kontrolovanou transakciou.

Príslušná prirážka k nákladom je potom pripočítaná k týmto nákladom, aby sa dosiahlo primeraného zisku vzhľadom na vykonávané funkcie a podmienky trhu. Suma, ku ktorej sa dôjde po pripočítaní prirážky k uvedeným nákladom, sa považuje za cenu stanovenú v súlade s princípom trhového vzťahu pôvodnej závislej transakcie.

Prirážka k nákladom dodávateľa v závislej transakcii by v ideálnom prípade mala byť stanovená odkazom na