dnes je 23.9.2023

Input:

Komoditné transakcie a transferové oceňovanie v roku 2020

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.69 Komoditné transakcie a transferové oceňovanie v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Otázka:

Za akých podmienok sa dá použiť na ocenenie kontrolovaných transakcií kótovaná cena na komoditnej burze?

Odpoveď:

Na základe projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – čo v podstate predstavuje „boj proti” narúšaniu základu dane a presunu ziskov, bola Smernica OECD o transferovom oceňovaní (posledné znenie z roku 2017) v kapitole II – Tradičné transakčné metódy doplnené aj o metódu porovnateľnej nekontrolovanej ceny založenú na využití kótovanej ceny na burze.

Komodita predstavuje fyzický produkt, pri ktorom je „kótovaná cena” použitá ako referenčná nezávislá cena v príslušnom odvetví.

Medzi najznámejšie komodity možno zaradiť:

  • - Produkty poľnohospodárstva ako napr.: pšenica, kukurica, kakao, kávové bôby, bavlna, vlna, cukor, hovädzie, bravčové mäso
  • - Nerastné suroviny – ako