dnes je 2.12.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.12 Komentár k ZDP § 52f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Ing. Ján Mintál


(1) Ustanovenia PAR. 32a, 38 a 43 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009.

(2) Ustanovenie PAR. 18 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.