dnes je 16.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3 Komentár k ZDP § 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


§ 16

Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

(1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem

a) z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne umiestnenej na území Slovenskej republiky a z akéhokoľvek nakladania s majetkom tejto stálej prevádzkarne, pričom za príjem (výnos) z nakladania s majetkom stálej prevádzkarne sa považuje aj príjem zahrňovaný do osobitného základu dane podľa § 17f ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b),

b) zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky alebo na palubách lietadiel alebo lodí, ktoré sú prevádzkované daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

c) zo služieb vrátane obchodného,