dnes je 20.6.2021

Input:

Ekonomické a personálne prepojenie

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.29 Ekonomické a personálne prepojenie

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Pán Hrabanovský má 25 % podiel na spoločnosti KETA, s. r. o. V spoločnosti nevykonáva funkciu konateľa. Zároveň má 25 % podiel aj v spoločnosti KARELA, s. r. o., ako aj v spoločnosti KRONAL, s. r. o. Ani v týchto spoločnostiach nevykonáva funkciu konateľa. Medzi spoločnosťami navzájom nie sú žiadne vzájomné podiely na majetku alebo na hlasovacích právach.


Otázka:

Ktoré spoločnosti budú vzájomne prepojené?

Riešenie:

Ak má rovnaký spoločník najmenej 25% podiel na