dnes je 7.12.2021

Input:

Dokumentovanie nesplnenia kritických predpokladov rozhodnutia (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

15.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.157 Dokumentovanie nesplnenia kritických predpokladov rozhodnutia (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Väčšina rozhodnutí obsahuje kritické predpoklady o prevádzkových a hospodárskych podmienkach, ktoré ovplyvnia transakcie, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje. Pandémia COVID-19 a reakcie vlád dramaticky ovplyvnili hospodárske a trhové podmienky a pravdepodobne sa budú považovať za porušenie kritických predpokladov (odseky 44 písm. b) a c) prílohy 2 ku kapitole IV OECD TPG.


Ako by daňovníci mali dokumentovať nesplnenie kritických predpokladov?

Odpoveď:

Ak sú porušené kritické predpoklady rozhodnutia, je dôležité, aby daňovníci poskytli daňovým správam relevantnú podpornú dokumentáciu. V závislosti na konkrétnom kritickom predpoklade a