dnes je 23.5.2022

Input:

Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Ing. Alena Zábojová

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný uchovávať počas obdobia, kým nezanikne právo vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Tieto lehoty môžu trvať v závislosti od okolností päť až desať rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie.

Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

Členenie dokumentácie o transferovom oceňovaní

Obsah dokumentácie ako aj špecifikáciu, ktoré