dnes je 16.7.2024

Input:

Definovanie závislých osôb (tuzemských aj zahraničných)

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Definovanie závislých osôb (tuzemských aj zahraničných)

Ing. Alena Zábojová

Závislou osobou sa od roku 2018 rozumie blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt, personálne prepojená osoba lebo subjekt, inak prepojená osoba alebo subjekt, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Od roku 2018 je zavedený nový pojem „subjekt“, ktorý sa používa v definícii závislých osôb. Subjektom sa rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

Blízke osoby sú podľa § 116 a § 117 OZ príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. druh, družka, švagor) sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna