dnes je 11.8.2022

Input:

Arbitrážne konanie

18.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.132 Arbitrážne konanie

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Slovenská spoločnosť s ručení obmedzeným má dcérsku spoločnosť v Rakúsku. Tejto svojej dcérskej spoločnosti poskytovala služby personálneho poradenstva. Rakúska daňová správa pri daňovej kontrole transferového oceňovania v dcérskej spoločnosti vyčíslila, že ocenenie personálnych služieb nezodpovedá trhovým podmienkam a dodanila dcérskej spoločnosti 250 000,- € (t. j. uskutočnila primárnu úpravu základu dane).


Otázka:

Slovenská spoločnosť dva roky po ukončení kontroly v Rakúsku nemá odpoveď od slovenskej daňovej správy. Aký je postup?

Odpoveď:

Slovenská daňová správa vstúpila do rokovania s rakúskou daňovou správou, lebo nepovažovala primárnu úpravu za správnu, čo sa týkalo vyčíslenej sumy. Vstúpila do rokovania s rakúskou daňovou správou, aby prípad zamedzenia dvojitého zdanenia riešila dohodou (ďalej len MAP). Avšak vzhľadom na to, že sa počas dvoch rokov