dnes je 29.1.2023

Input:

§ 3-11 Daň fyzickej osoby

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 § 3-11 Daň fyzickej osoby

Zdroj: Verlag Dashöfer

  • Komentár k ZDP PAR. 3 Predmet dane

  • Komentár k DZP PAR. 4 Základ dane

  • Komentár k ZDP PAR. 5 Príjmy zo závislej činnosti

  • Komentár k ZDP PAR. 6 Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

  • Komentár k ZDP PAR. 7 Príjmy z kapitálového majetku

  • Komentár k ZDP PAR. 8 Ostatné príjmy

  • Komentár k ZDP PAR. 9 Príjmy oslobodené od dane

  • Znenie ZDP PAR. 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou

  • Komentár k ZDP PAR. 11 Nezdaniteľné časti základu dane